Kom som du er!

Dette evangeliet møter meg hver gang jeg åpner nettbanken. DNB er den stolte sponsor av Pride, og slagordet i år er: «Kom som du er!».

Ulven kommer for å stjele, myrde og ødelegge, sier Jesus. Vår store sjelefiende djevelen er en stor tjuv. Han stjeler ord. Han har stjålet ordet mangfold. Vi feirer mangfoldet, sies det. Men det blir ikke mangfold av meninger i Pride. Det blir en totalitær ensretting. Det er mangfold i seksualitet det handler om. Og den SKAL feires. Nåde den som ikke gjør det!

Den stjeler ordet kjærlighet. Vi feirer kjærligheten, sier de på Pride. Korset er det sterkeste symbol for kjærlighet. I Juni måned tas flagget med korset i sentrum ned, og regnbueflagget overtar. Det er tung symbolikk i det! Det er som om Pride-flagget erklærer territoriell triumf over korset i det norske flagg.

Korset betyr en kjærlighet som ofrer seg, setter seg selv til side, tilgir og leger relasjoner. Det er Gud som viser sin kjærlighet til mennesket. Pride handler om seksuell tilfredstillelse og å om følge sine lyster. Gud er fraværende.

Det er underlig hvordan seksualiteten gjøres til sentrum for den nye nasjonsbyggingen. Nå skal mennesket defineres utfra seksuelle preferanser. Ser vi ikke hvordan landet utarmes åndelig og moralsk?

Kjærligheten, i bibelsk betydning, blir kald. Pride er egoisme. Det er lyst. Bibelsk kjærlighet er forsakelse og offer. Pride er å gjøre seksualiteten og lysten til sentrum for tilværelsen. Korset setter Guds-relasjonen i sentrum.

Pride handler om lovløshet. Da er det ikke behov for tilgivelse. Der det ikke er noen lov, trenges heller ingen tilgivelse. Korset kaller oss inn i lyset til oppgjør og til å snakke sant om våre synder. Men her gis også dyrekjøpt tilgivelse.

Så har de nå også stjålet det evangeliske uttrykket: Kom som du er! Hvor skal vi komme? Vi skal få komme inn i Prides lovløse verden. Her er det ingen som dømmer deg. Her skal du få leve etter dine lyster. Her får du definerer deg selv. Her er frihet for kjødet. I dette univers er det seksualiteten som er sentrum. Den skal gi lykke og den skal gi deg identitet. Her er heller ingen Gud som står og tar i mot deg. Det er et ensomt univers. Noen har gjerne med seg en selvlaget gud inn i toget. Men den vil ikke svare på dine bønner. Det vil være en avgud.

Kom som du er, sier Jesus også. Vi får komme til Ham. Han inviterer oss til seg. Kristendom er ikke bare en ideologi og en moral, det er samfunn med Gud og hans Sønn Jesus Kristus. Men Jesu invitasjon forutsetter omvendelse. Uten omvendelse, intet samfunn med Jesus og ingen sann tro. Omvendelse er å innrømme sin skyld og sin manglende rettferdighet, og så komme til Jesus som en er. Omvendelse er å anerkjenne Gud som lovgiver, og jeg som skyldig for Guds lov. Da kommer en ikke med stolt hode, men med et ydmykt: Gud vær meg synder nådig. Da trenger vi forsoning og tro på at blodet renser fra all synd.

«Kom som du er til din frelser, smittet av vantroens dynd. Blodet som blør fra Hans vunder renser din sjel fra all synd.»

Ole Andreas Meling