Author Archive: Jan-Tore Olsen

Stipendordning

Gode stipendordninger gjennom Statens Lånekasse har bidratt til at tusenvis av norske ungdommer har fått med seg et år på bibelskole. Vitnesbyrdene er mange og sterke om hva et slikt år har fått bety i den enkeltes liv. I Spania…
Read more