Det er ikke avgjort!

Vi må spille til fløyta går, sier de i fotball. Mye har skjedd i siste spilleminutt, og tap kan bli til seier og seier til tap.

Hele 7 ganger gjentar Herren ordet: «Den som seirer!» til menighetene i Johannes Åpenbaring. Ikke når dere seirer, men «den som seirer». Utfallet er åpent. Det kan gå begge veier. Det er ikke avgjort. De har fått vite veien, men vil de gå den? Til en er budskapet å omvende seg, til en annen er det å holde fast på det en har. Om Laodikea i siste spilleminutt åpner døren som Jesus banker på, så seirer de. Om Smyrna ikke er tro inntil døden, så mister de det de engang hadde.

Skjebnetro er utbredd i mange religioner. Alt som skjer er Guds vilje. Verden blir en lekeplass for guder, med fjernstyrte mennesker. Mennesket blir uten ansvar og uten skyld. Himmel og helvete framstår veldig tilfeldig og uforståelig.  

Bibelen lærer at Gud gav Adam og Eva råderett. Det vil si at han selv gav avkall på denne råderetten. Adam og Eva fikk ansvar. For en mor som vet hvordan hun vil ha det, er det ikke lett å overlate kjøkkenet til barna. Det kan bli uorden. Og Adam og Eva brakte uorden. Virkelig kaos.

Så kalte han på dem. Adam og Eva kunne avvise kallet, og fortsette å gjemme seg bak buskene. Han talte til dem. De kunne lukket øret for Guds tale. Så talte han et løfte til dem. De kunne latt være å tro det.

Når Bibelen forkynner, så stiller den oss til ansvar. Den kaller på oss. Taler til oss. Veien er omvendelse og tro, eller å gjøre hjertet hardt.

Også troende kristne som nå er på veien, stilles til ansvar. Våk! Hør! Vend om! Tro! Ta på Guds fulle rustning!

Det er ikke avgjort om du etter å ha falt i fristelse, vil gjøre deg liten og bekjenne denne for Gud. Av og til også for mennesker. Det er ikke avgjort om Bibelen skal bli fortrengt i ditt liv av bekymringer og travelhet. Det er ikke avgjort om du skal forlate tjenesten som Demas, fordi du får verden kjær.

Det er heller ikke avgjort om bedehuset du bor skal forfalle og møtevirksomheten skal dø bort, selv om det kan se slik ut. Det skal bare en person til for å arrangere et møte. Det er ikke avgjort om din nabo blir frelst eller ikke. Din bønn og vitnesbyrd kan bety forskjellen!

Det spiller en rolle hva du gjør med Ordet som du hører. Med pengene Gud har gitt deg. Tida og helsa di. Alt kan Herren velsigne. Men han velsigner ikke latskap, gjerrighet, vantro, egenrådighet og uvilje.

Det er en farlig, men en snikende tanke, at Gud styrer allmektig på en slik måte at vi kan tenke: Det jeg gjør er uviktig, Gud gjør uansett det han vil. Den tanken er så behagelig for kjødet! Den skaper en likegyldighet for Guds rike. Tanker som er veldig behagelige for åndelig trøtte. Jeg kan bare fortsette med mitt liv i fred. Leve for meg selv og la Gud styre på med sitt.

Slik taler ikke Bibelen! Våkn opp du som sover, og Kristus skal lyse for deg!