Vi vil ønske dere alle en velsignet julehøytid!

O du velsignede juletid, 
vær oss velkommen tilbake! 
La oss alt mere av Jesu fred 
innerst i hjertet få smake! 

La oss få samles på barnevis, 
om krybben vi oss forlyster, 
synger til Frelserens lov og pris, 
ja, selv om dagen er dyster. 

Selv om sin Faders bilde han var, 
tjenerens rolle han tager 
byrden vår tålig og ydmykt han bar, 
Omsorg for sine han drager. 

Englene endog attrår å se 
dette, det største av under. 
Må vi fordype oss i det som de 
midt i de flyktende stunder.

Sangtekst: Lina Sandell

Bilde: Adobe Stock