Monthly Archive: juli 2019

Base i Norden

De som var på informasjonsmøte, i forbindelse med bibelhelga på Holmavatn, fikk høre om at styret i Sarepta den siste tiden har arbeidet med tanken (også noe konkret) om å etablere en base for arbeidet i Norden. Flere ganger det…
Read more