Forkynnelse, nattverd, sang og gode vitnesbyrd i Vågå

Møtehelga i Vågå er over……for denne gang. Det var takknemlighet for at Sarepta gjestet bygda med møter. Flere gav uttrykk for at vi snart måtte komme igjen.

Fredag og lørdag kom det 15 personer til møte. Søndag var det 18 som kom. Noen av de troende i Vågå ønsket at det skulle bli lagt til rette for nattverd på søndagsmøtet. Dette ble en god samling med gode vitnesbyrd i etterkant.

Lorents Nord-Varhaug var taler denne helga. Han hadde tatt turen helt fra Rogaland. Martin Schjølberg fra Molde deltok med sang og kona Liv orienterte om Sarepta sitt arbeid. I tillegg var det enda en medarbeider i «moldeteamet», som hjalp til med forskjellige oppgaver. Marianne Fredriksen dro i trådene for å få alt det praktiske i stand. Hun og mannen er bosatt i Lalm.

Møter i Vågå

Det finnes utrolig mange steder rundt om i Norden som ligner på Vågå. De får få eller ingen besøk fra bedehusbevegelsens organisasjoner. Frimenigheter er det lite av og i DNK er det kanskje en prest som ikke tror på Ordet. Folket er som får….uten noen klar hyrderøst.

Misjon Sarepta har nå 11 medarbeider på plass i forskjellige stillinger sør i Europa. Det er en stab som gjør at bibel- og opplæringssenteret, Centro Sarepta, kan drives forsvarlig …… samt at vi når en del ut og over «havet» av mennesker/grenser.

Nå er tiden inne …….for at bevegelsen som har som hovedkall «å skape møteplasser mellom Guds Ord og mennesker»……..når enda lengere ut i Norden. Om Herren gir oss dager og det å virke……vil det de kommende årene bli lagt til rette for at enda flere steder, som Vågå, vil få besøk av Sarepta team. I denne teamvirksomheten trenger vi:

  • Grupper rundt om i Norden som samles regelmessig om Ordet og til konkret bønn for Sarepta sitt arbeid. Bønn for reiserutene, forkynnerne og utsendingene og arbeidsdagen deres. NB! Kan du starte en slik bønnegruppe på ditt hjemsted…i ditt hjem? Foran hver samling kan du kontakte daglig leder i Misjon Sarepta for å få konkrete bønneemner …..i tillegg til de faste.
  • Team som kan støtte opp om møtene med sang, enkel bevertning, misjonsinformasjon og tilstedeværelse. Disse må påberegne å leie overnatting, evt. bobil, campingvogn eller telt når de er ute på virksomhet.
  • Vi trenger «frivillige» forkynnere og vi ønsker også å kalle flere forkynnere inn i Misjon Sarepta sin virksomhet. Be Høstens Herre drive ut arbeidere.

Hva er viktig? – for deg…..de dager du måtte ha igjen her på jord. Bli med i bevegelsen som vil ut med Ordet! Ordet om at «Det er fullbrakt!». Det glade budskap……evangeliet.

 

Hovedbilde: Fra nattverdsamlingen

Bilde 2: Marianne Fredriksen og Lorents Nord-Varhaug