Lørdagsmøte på Vågstranda bedehus

Det å finne gode møtetidspunkt synes mange er blitt krevende ……i et land der hungeren etter Guds Ord er avtagende. Enten er dagen feil, været for dårlig eller for bra…….sies det ofte.

I Sarepta har vi som hovedmålsetning å skape møteplasser mellom Guds Ord og mennesker. Om det er få eller mange som kommer betyr mindre….det viktige er at vi samles om Sannheten. Han som er Ordet. Jesus Kristus…….og at Ordet deles rett ut til de sjelene som kommer til møtene. Det viktige er at sjelene må få åndelig mat.

På Vågstranda bedehus kom det flere mennesker til møtet enn forventet …….en helt vanlig lørdag i midten av juni. Sarepta skal tilbake Vågstranda 4. august.

På møtet deltok Martin, Ole og Åse med flott sang. Liv ordnet som vanlig en kaffeservering til slutt i møtet. Daglig leder i Misjon Sarepta, Hans Bergane, talte og informerte om Sarepta sitt arbeid.

IMG_3505

På Vågstranda er det sjelden møte nå. Bergane informerte om bibelkursene på Sarepta sitt bibel- og opplæringssenter Centro Sarepta. Flere ble da interessert i å reise dit for å få muligheten til å samles om Guds Ord flere dager i strekk.

 

Hovedbilde: fv Ole, Martin og Åse