Jærbønder med kall til å flytte?

Etter møtet på Binde bedehus i går kveld kjørte jeg videre nordover i landet, på østsiden av Snåsavatnet. En fantastisk solnedgang over gårdsbruk etter gårdsbruk som lå omkranset av store jorder, vakre åser og perlen «Snåsavatnet».

Hit skulle det flyttet to kristne Jærbufamilier! Det er så få kristne her…….. og folket som bor og lever her…. har også en udødelig sjel som trenger å bli «mettet» av Ham som er Livet. Det evige! Jesus Kristus.

Av og til selges det gårdsbruk i dette området. Se reportasje i Adresseavisen.

På Binde bedehus, som ligger i sørøstenden av Snåsavatnet, kom det en flokk til møtet i går kveld. Det var lav gjennomsnittsalder. De fleste av dem tilhører frikirka i Steinkjer, fordi møtevirksomheten på bedehuset er heller sporadisk. Bedehuset var flott og de ønsket Sarepta velkommen tilbake med møter……..men på de fire milene nordover til Snåsa……..der skulle det bodd noen kristne hverdagsvitner.

IMG_3302

Binde bedehus