Påskemøtene i Rogaland er i gang

I hele påskehøytiden er det møter på bedehuset Salem på Sola arrangert av Misjonen Sarepta. Curt Westman og Ole Andreas Meling er talere. Skjærtorsdagskvelden var bedehuset fullt av tilhørere. Ekstra gledelig var det at halvparten av den store forsamlingen bestod av unge mennesker i alderen 18-30 år. Det gir håp for fremtiden.

Ole Andreas Meling forkynte Guds Ord ut fra Matteus 26 om påskemåltidet. Dette måltidet siktet på Jesus Kristus som Guds Lam. Curt Westman la sterkt inn over forsamlingen at vi måtte holde påske for Herren. Han tok utgangspunkt i 2 Kongebok 22 og 23. Israelsfolket hadde forsømt å feire påske i lang tid.

Elisabeth Gjerde, Even Ydstebø og Marie Gudmestad bidro med god og oppbyggelig sang. Det ble gitt en stor gave til Sarepta under møtene. Tre ungdommer som er studenter og bor på Centro Sarepta i vinter ble intervjuet på det første møtet, og det ble bedt for påskemøtene på Centro Sarepta.

 

Bilde: Den ene siden i salen sett bakfra på møtet skjærtorsdag kveld