Nytt fra styremøte

Sist helg var styret i Misjon Sarepta samlet på Centro Sarepta til styremøte. Tre ganger i året samles styret (fysisk) til møte. Kallet til å nå mennesker i Norden, Sør-Europa og «over havet» ….med Guds Ord, ligger på oss som en…… -en gjeld. Vi kunne hatt «bedre» dager, menneskelig sett, om vi nå ble mer opptatt av å «leve for oss selv» (2.Kor. 5:15). Nyte, hvile, forbruke og samle. Men «Kristi kjærlighet tvinger» (2.Kor. 5:14)……fortsatt.

Ny leder for kursvirksomheten ved bibel- og opplæringssenteret
Det er svært krevende med den omfattende bibelkursvirksomheten som hvert år drives ved Centro Sarepta, fra september til juni. I tillegg arrangeres det «Bibelsommer» i juni og juli, nordisk ungdomsleir i august, leirer/campamentos for spansktalende i flere ferie- og høytider pluss mange andre arrangement. For at vi fortsatt skal få stå i dette viktige arbeidet, og å kunne nå enda lengere ut, vil styreformann Johannes Kleppa fra 11. mars gå inn som arbeidende formann på frivillig basis. Han er blitt gitt ansvaret som leder for kursvirksomheten ved bibel- og opplæringssenteret – Centro Sarepta og arbeidsmengden vil tilsvare en 50% stilling. Dette frigjør Asger Refslund-Nørgaard til mer utadrettet virksomhet og at Jan-Tore Olsen får færre administrative oppgaver.

johannes-k-002

Johannes Kleppa. Leder for kursvirksomheten ved bibel- og opplæringssenteret – Centro Sarepta

Diakonalt arbeid
Misjon Sarepta har allerede fått være med å bidratt diakonalt. Styret brukte en del tid på samtale om veien videre for diakonalt arbeid. Alt fra små prosjekter som søppelrydding langs vei, leksehjelp for barn fra andre siden av havet …..til kjøp av stort gårdsbruk ble luftet. Søppelrydding vil føre til et koseligere nærmiljø for oss og våre naboer. Kjøp av et stort gårdsbruk vil gi matproduksjon og kan være med å skape arbeidsplasser for våre bibelkursdeltakere som står uten jobb. Leksehjelp vil hjelpe barn fra vanskeligstilte hjem. Dette med diakonalt arbeid var altså bare en luftingssak under styremøtet og vi vil se hva som kan legger seg til rette videre.

 

Hovedbilde: Styret i Misjon Sarepta