Noe falt i god jord

I januar holdt jeg på med å så plen på Centro Sarepta. Etter at jeg var ferdig kom det hundrevis av fugler og stakk av med såkornet. Jeg var ganske sikker på at det meste av det som var sådd ble plukket bort.

Nå er jeg igjen innom på Centro Sarepta. Noe av det første jeg gjorde var å se til den nysådde plenen. Sannelig……så var det altså noe som falt i god jord… som har spirt….og som vokser. Men ugress kan også sees.

Vi står i et åndelig såarbeid her sør i Europa. Vi ber om at Herren må åpne dører for sitt Ord her i Spania – og over havet. De nærmeste dagene skal de ansatte i Misjon Sarepta og styret ha samtaler om hvordan vi kan nå lengere ut med såarbeidet av Guds Ord. Det ligger på oss som en hellig uro. Å, som her trengs forbønn, kraft og Den Hellige Ånds overbevisning inn i såarbeidet i dette tørre landet……og over på den andre siden.

Skal du bruke timene dine… til på en eller annen måte være med i dette arbeidet?