Utsendt

Uten at det er noen som er villige til å stå i utsendelseskallet vil ikke forkynnelsen av Guds Ord nå videre ut. Sarepta sine misjonsvenner har fra første dag stått med i dette kallet. Stadig «vekkes» nye til å gå inn i kampen for at Ordet må nå ut…….og de blir med i Guds rikes arbeid som støtter, forbedere og arbeidere.

Ja, vi opplever at noen vekkes opp til nytt liv og til tjeneste. Noen har gått inn i kallet og tjenesten fordi evighetsalvoret kom inn over dem. «Hva bruker jeg livet mitt til?». «Hva er viktig?». «Hvordan kan jeg få være med å dele den store rikdommen/evangeliet som jeg har fått?».

Støttegrupper
Rundt om i landet er det noen som på eget initiativ har startet støttegrupper for Sareptas arbeid. Det er alt fra bønnegrupper til basarforening. I mange hjem ber man for Sareptas arbeid og det sørges også for utsendelse av forkynnere og misjonærer. Vi takker Herren for alle disse kallsbevisste misjonsvennene.

Vi er spente på om Herren vekker opp flere støtter til å stå med i dette kallet – kallet til å være utsendere. Det å starte bønnegrupper, ungdomsgrupper, bibelgrupper og basarforeninger m.m. som støttegrupper til Sareptas arbeid ……det trenger Norden, Sør-Europa og Nord-Afrika.

13 For hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst. 14 Men hvordan kan de påkalle en som de ikke er kommet til tro på? Og hvordan kan de tro på en som de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at det er noen som forkynner? 15 Og hvordan kan de forkynne, uten at de blir utsendt? Som skrevet står: Hvor fagre deres føtter er som bringer fred, som bringer et godt budskap! 16 Men ikke alle var lydige mot evangeliet. For Jesaja sier: Herre, hvem trodde vel det han hørte av oss? 17 Så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører, kommer ved Kristi ord. Rom 10:13-17

 

Det trengs mennesker som innvier sitt liv til Jesus!
Det vil koste……. Det har alltid kostet å følge Jesus! Men tenk om noen kan bli berget for Himmelen! Noen som tidligere spurte: «Hvem er Jesus?»

 

Er ditt liv innviet til Jesus? Er du fylt av hans kjærlighets ånd?
Går velsignelsens strømmer til andre Gjennom både din munn og din hånd?

Kor: Levende vannstrømmer, Frelser, fra deg,
led dem til tørstende sjeler ved meg!
Din vil jeg være, kar til din ære.
Alt du meg gav, være helliget deg!

Er ditt liv innviet til Jesus? Er du tynget av ufrelstes nød?
Har du sagt dem de eier en Frelser Som for dem har lidt skjensel og død?

Er ditt liv innviet til Jesus? Kan det merke du vandrer med ham?
Har du ropt til den døende verden: Det er liv, det er lys hos Guds Lam!

Men først da kan du lyse for Jesus Når ditt alt er lagt ned for hans fot.
Vil du vinne, ei hindre de andre, Må du selv tvettes ren i hans blod.

 

Foto: Fotolia