«Når evighetsalvoret går opp for en…..»

For første gang i historien var hele styret i Misjon Sarepta samlet til styremøte på Centro Sarepta. Flere viktige saker ble behandlet samtidig som vi deltok på bibelundervisning og møter. Styret er normalt samlet til styremøter tre ganger i året.

Styremøtene til Sarepta er preget av samtale om arbeidet. Vi har et stort fokus på at arbeidet ved Centro Sarepta skal komme inn i gode rutiner og at vi mer og mer skal nå ut med forkynnelse av Ordet – også utenfor senteret. Selv om medarbeiderstaben er utvidet i 2017, kjenner vi på at arbeiderne er få. Hadde det ikke vært for støttegruppene i Norge, som lever i forbønn og eier omsorg for arbeidet, ville vi nok havnet i mismot og avmakt. Det er slettes ikke sånn at «alt går på skinner». Vi kjenner på motstand, kamp og prøvelser. Både som enkeltpersoner og som organisasjon. Her er mye nød og kamp. Be spesielt for arbeiderne og deres familier!

Styret i Sarepta kjenner også på nøden for vårt folk i Norden. Det er alt for lite forkynnelse av Guds Ord i våre nordiske land. Det er alt for få mennesker som får et møte med vekkende forkynnelse og en forkynnelse der Kristus blir malt for øynene. Uten vekkelse, fornyelse og det at Kristus blir dyrebar for oss – blir vi bare et organisasjonsapparatapparat som er opptatt av oss selv. Det «å vinne mennesker» blir da bare et slagord – uten ånd og kraft.

Sarepta har ikke midler til å kalle flere arbeidere på nåværende tidspunkt, men vi vil gjøre alt vi kan for å få ut «frivillige forkynnere». Vi har et ønske om å legge til rette for evangeliske møteserier der ingen andre har dette. Men vi er så få….og så små – men Gud er stor og rik!

På lørdags kveld talte styremedlem Svein Wilhelm Nessa på kveldsmøte. Han vitnet blant annet om hvordan evighetsalvoret hadde tatt tak i han en dag. Hva bruker vi tid på? Hva opptar oss? Hva er viktig? – i møte med de to utgangene på livet. Det er en himmel å vinne og en fortapelse å unnfly.

Sør i Europa er det veldig få mennesker som blir ledet til Veien og Livet. Kristus blir ikke, gjennom forkynnelsen av Ordet, malt for øynene deres. Dette er en stor nød for oss i Misjon Sarepta! I skrivende stund er en gjeng ungdommer, sammen med Jan-Tore Olsen, på vei ut med evangeliet til byer der det ikke er evangelisk kirker. Ungdommene er kursdeltakere ved Centro Sarepta 17/18. Be om at det må bli en åpen dør for Ordet denne uken de er på utreisevirksomhet.

Om Herren gir oss dager å virke på i 2018/2019, håper vi at enda flere kan gå på bibelkurs denne undervisningsperioden.

Bilde: Styret i Sarepta + daglig leder og leder utland
FV. Johannes Kleppa, Asbjørn Barlaup, Oddvar Egeland, Gunnar Nord-Varhaug, Rolf Lavik, Hans Bergane, Svein Wilhelm Nessa, Andreas Nilsen og Jan Tore Olsen.