Søndags formiddagsmøte på Centro Sarepta

I dag var det en flokk samlet til formiddagsmøte på Centro Sarepta. Kommende uke starter bibelkursene opp og på torsdag er det åpningsfest.

9 (002)

Daglig leder i Misjon Sarepta, Hans Bergane, talte Guds Ord og sang på møtet i formiddag. Han forkynte ut fra misjonsbefalingen i Lukasevangeliet. Vi som har fått evangeliet åpenbaret er kalt av Herren til «at i hans navn skal omvendelse og syndenes forlatelse forkynnes for alle folkeslag» (Luk 24:47). Vi er vitner om dette! «Derfor er Centro Sarepta etablert, derfor er vi her i dag!» – sa Hans Bergane i talen.

Kommende uke starter bibelkursene opp her på Centro Sarepta. Kjell Dahlene, Johannes Kleppa og Jan Tore Olsen underviser de første ukene. Det vil foregå undervisning både på norsk og spansk her på senteret fra september og frem til juni.  Du er hjertelig velkommen til å være med på en eller flere undervisningsuker utover høsten og vinteren. Se på hjemmesiden til Centro Sarepta for å finne ut mer om opplegget.