Sareptamøter på Stadsbygd

Sarepta sendte sist helg et team til Stadsbygd for å holde møter der. Vi har besøkt dette stedet tidligere, men nå skulle vi prøve med en hel møtehelg.Det er avgjørende at forkynnelsen av Guds Ord også når ut til de mindre stedene. Flott er det at «frivillige» medarbeider tar ansvar og reiser ut med Ordet!

Liv og Martin Schjølberg skriver:

Vi reiste hjem etter 3 fine og gode dager på Stadsbygd.   Bedhusflokken vokste for hvert møte og allsangen var flerstemt. 
Gunnar Karlsen delte Guds ord og Martin Schjølberg sang. Liv Schjølberg ledet og orienterte om Sareptas arbeid, noe det var stor interesse for.  Her har Sarepta fått mange nye venner !
Det var vemodig å dra derfra, de ønsket oss varmt velkommen tilbake.
På søndag formiddag hadde vi sangstund med andakt på Eldresenteret. Der var det stort oppmøte!

Stadsbygd bedehus

Stadsbygd bedehus. Teamet hadde med seg hus å bo i.

Hovedbilde: Martin og Liv Schjølberg