En god mail

Det er mange mails som går inn og ut av mailboken til dem som jobber på Centro Sarepta. Noen mails kommer med gode nyheter, andre med informasjon som krever mer oppfølging. Noen av de mest interessante mails vi får, er mails med påmelding til bibelkursene – og de kommer dryssende litt etter litt.

Vi har fått påmeldinger fra både unge og godt voksne til bibelkursene som starter i september. Noen har meldt seg på hele kursåret mens andre blir med i kortere perioder. Det er med stor glede vi registrerer at det er interesse for å sitte og lytte til forkynnelsen over tid, og at det også er noen som ønsker å gjøre det i kombinasjon med å bli bedre kjent med Spania og det spanske folk.

Vi har satt en frist for første opptak 1. mai. Dvs. at de som melder seg på hele semester innen nevnte dato vil prioriteres med tanke på å få plass. Etter 1. mai gjelder prinsippet første mann til mølla uavhengig av om en melder seg på bolkundervisning eller hele semester.

Les mer om bibelkursene her:

https://misarepta.com/2017/04/09/ett-ar-i-spania/

http://www.centrosarepta.no/bibelkurs/