Gavetall for Sarepta

Gavetallene for 2016 viser også i år en fin økning. Vi er svært takknemlige til hver og en som står med i kallet både i offer, arbeid og forbønn. Det at så mange kjenner på ansvar og bidrar på forskjellig vis inn i Sareptas arbeid, tror vi skyldes Guds kallelse. Han kaller enda……med sitt nådekall, til tjeneste i «vingårdsarbeidet».

I disse dager kaller Sarepta flere arbeidere til tjeneste. Både lønnede og frivillige. Vi har et brennende ønske om å nå enda lengere ut med Guds Ord både i Sør-Europa og Norden. Hovedfokuset for oss er å skape møteplasser mellom mennesker og Guds Ord. Om noen «står ledig» på torget …….og kjenner på noe av det samme som Lina Sandel formidler i sangen «Lev for Jesus» SB 741, så nøl ikke å ta kontakt med oss på 41 76 76 88 eller post@misarepta.no om du vil være med i arbeidet. Forbønnsgrupper er viktig, men også det å ta ansvar for, og legge til rette for, forkynnende møter er viktig. Kanskje en av disse oppgavene er ditt kall og ansvar?

SB741

  1. Lev for Jesus, for alt annet Er ei verdt å kalles liv! :/: Til den vennen fremfor andre Helt og fullt ditt hjerte giv! :/:
  2. Lev for Jesus! Verdens ære, Rikdom, herlighet og glans :/: Aldri kan ditt hjerte give Blott en times fred som hans.:/:
  3. Lev for Jesus, samle sjeler, Fylk dem under korsets flagg! :/: Skynd deg før enn natten kommer, Virk mens ennå det er dag! :/:
  4. Tusen, tusen arme sjeler Lengter etter liv og fred, :/: Si dem noen ord om Jesus Før enn livets sol går ned! :/:
  5. Si dem hva du selv har funnet, Vitne om hva Gud deg gav! :/: Vis dem kjærlighetens kilde, Nådens hav du øser av! :/:
  6. Lev for Jesus, gi din Frelser Livets vakre ungdoms vår! :/: Gi ham og din manndoms styrke, Gi ham alderdommens år! :/:
  7. Gi deg helt! For han som ber deg, Selv har gitt seg helt for deg :/: Da han fattig og foraktet Gikk her nede korsets vei.:/:
  8. Gi deg helt! Og vit at ingen, Ingen det har angret på! :/: Lev for Jesus til du salig Får inn til hans hvile gå! :/:
    Lina Sandell 1873. Til norsk 1883

Ny emisjon i Centro Sarepta AS
Siden vi på nyåret har fått inn en god del ekstra kapital til Centro Sarepta AS, vil vi foreta en aksjekapitalutvidelse/emisjon i slutten av uke 23. Minimumsbeløpet som du kan være med å skyte inn som aksjekapital er 50.000 kroner. Ta kontakt med daglig leder for Centro Sarepta, Arild Melberg, om du vil være med på å bidra med aksjekapital eller om du har spørsmål rundt dette. Arild når du på 90 19 39 90 eller post@centrosarepta.no

Gavetallene for 2016 viser:
Støttemedlemskap: Ca. 450.000 kroner
Ordinære gaver: Ca. 1.562.000 kroner
Gaver til litteratur: Ca. 27.500 kroner
Gaver til Centro Sarepta: Ca. 820.500 kroner

I tillegg er det kommet inn en del rentefrie lån til Centro Sarepta og aksjekapital.