Sareptas påskemøter på Sola

Hver kveld fra skjærtorsdag og til 1. påskedag hadde Sarepta påskemøter på Salem bedehus på Sola. Kjell Dahlene og Johannes Kleppa forkynte Guds ord til en stor og lydhør forsamling. Kl. 18.00 utla Kjell Dahlene dagens store påskehendelse og kl. 19.30 holdt Johannes Kleppa bibeltimer ut fra emnet «Fra Edens hage og til Den nye jord

Mange i alle aldrer møtte på møtene.  Ekstra gledelig var det med alle de unge som var innom ett eller flere av dagene. Mellom møtene var det god bevertning med kaffe, saft og mange gode kaker.

Familien Melberg med Arild, Ingibjørg og sønnen Eirikur gledet forsamlingen med god og oppbyggelig sang flere kvelder. Turid og Kjell Dahlene deltok også med sang. På Skjærtorsdag var det Liv Jorunn Høllesli og Brit Karin Stein som sang evangeliet til oss.

Påskeaften orienterte Arild Melberg om Centro Sarepta som skal være hovedbase for Sareptas arbeid i Spania og Nord- Afrika.Det ble tatt opp kollekt til Sareptas arbeid alle dagene.

Mange uttrykte stor glede og takknemlighet for rike påskedager på Sola.

Eivind Gjerde

 

Bildet: Sentrale folk på Påskemøtene i Rogaland fv. Ingibjørg og Arild Melberg, Kjell Dahlene og Johannes Kleppa