Stå ledig….. eller gå inn i arbeidet?

I går kveld besøkte daglig leder en liten bønnegruppe som særlig løfter frem (for nådens trone) ansvaret som Sarepta er blitt tildelt i Guds rike. En liten gruppe……. som tar ansvar og regelmessig samles om Ordet og i bønnen……Tenk så stort!

I og med at det nå åpnes nye dører for Misjon Sareptas arbeid, trengs det flere slike grupper som den som vi besøkte i Molde i går kveld. Et arbeid båret i bønn er avgjørende. Som styreformann Johannes Kleppa skrev i en «ettertanke» tidligere, så er nå den store og viktige oppgaven å fylle Centro Sarepta med rett innhold! Det er et stort ansvar….som mange må være med å ta.

Står du «ledig på torget» så ta kontakt! -og vi vil komme med råd og veiledning om hvordan man kan starte en «Ordet og bønnegruppe».

På bønnegruppa i går kveld kom det spørsmål om hvordan økonomien i Sarepta er nå, i og med at nye personer i disse dager kalles til tjeneste og flere reiser ut som misjonærer til Sør-Europa. Svaret som ble gitt var at: Vi i Sarepta ikke ønsker å ha fokus på pengeinnsamling og at vi hele tiden har vært tydelige på at folk som allerede støtter et godt arbeid, ikke skal slutte med det, for så å begynne å støtte Sarepta sitt arbeid. Samtidig er vi så takknemlige til hver og en som også har tatt ansvar i forhold til å bidra med økonomiske midler inn i Sareptas arbeid. En fin og god måte å være med å støtte arbeidet på økonomisk er å bli støttemedlem eller annen fast givertjeneste. Da bidrar du regelmessig med gaver inn til arbeidet og det gir styret forutsigbarhet når de skal behandle budsjett. Johannes Kleppa hadde et «nyttårsønske» om 100 støttemedlemmer innen juni 2015. Vi er langt fra 100 støttemedlemmer enda, men ønsket ligger der enda……..

Det vi aller helst vil ha fokus på er å skape møteplasser mellom Guds Ord og mennesker. Om det skjer på Centro Sarepta, i møtevirksomhet i Norden eller ved at en liten gruppe samles (på egenhånd)…….er i og for seg ikke det viktigste. Er det lite møter på ditt hjemsted? – ta kontakt med oss…. så skal vi se om vi kan ta turen innom med forkynnelse av Guds Ord!

I går kveld ble det lest fra Hans Erik Nissen sin andaktsbok. Midt i andakten for 19. april (som handlet om den rike bonden) kunne vi lese: «Det er vanskelig å bevare livet i Gud og samtidig være rik. Rikdommen rommer mange farer. Hovmodet ligger nær. Bekymringer likeså. Hvor lett mister en ikke skatten! Rikdom åpner for mange muligheter for fornøyelser og atspredelse som drar sinn og tanker bort fra Herren. Det er ikke uten grunn at Jesus sier: Det er vanskelig for en rik å bli frelst. Derfor skal du ikke gråte den dagen din jordiske rikdom forsvinner».

Visdomsord …….som vanskelig får rom i tanke og sinn hos den som vil eie både Gud og Mammon….

2 thoughts on “Stå ledig….. eller gå inn i arbeidet?

Comments are closed.