Arbeid båret i bønn

I Sarepta er vi veldig takknemlige for de trofaste forbedere vi har fått, som bærer arbeidet fram for Herren i bønn. Vi har fått tilbakemeldinger fra flere, både enkeltpersoner og bønnegrupper, som har gitt uttrykk for at de vil være med i bønnearbeidet.

Fra noen av disse har vi blitt oppfordret til å lage noen bønnelapper, som kan være en hjelp til å løfte fram konkrete bønne- og takkeemner for Herren. Vi har derfor laget en slik bønnelapp, hvorpå vi har skrevet en del av de bønneemner vi gjerne vil at flere er med å løfte fram for Gud. Bibelen gir oss mange oppfordringer og løfter i forhold til å be for og med hverandre, og vi håper at denne bønnelappen kan bidra til at arbeidet blir båret i bønn til Herren.

Takk om du vil være med å løfte fram arbeidet i bønn!

Rent praktisk er det mulig å skrive ut bønnelappen fra vår nettside, der den ligger i PDF format. Bønnelappen ligger i dokumentet to ganger. Dette med tanke på utskrift på begge sider, dersom du har en skriver som gjør det mulig. I så fall velger du i menyen utskrift på begge sider og snu arket på den korte siden. Klipper du da utskriften over på midten, vil du få to bønnelapper i A5 størrelse med skrift på begge sider. Dersom du ikke har en skriver med utskrift på begge sider, kan du nøyes med bare å skrive ut første side og folde arket på midten, slik at det blir i A5 størrelse.

Bønnelapp Sarepta med Logoer på bakside. Til tosidig utskrift

Bønnelapp Sarepta (enkel) uten logoer men mulighet for tosidig