Å bedehus i Lyngdal

Nesten 50 personer møtte frem til Sareptamøte på en mandagskveld på Å bedehus i Lyngdal. Dette var over all forventning! Lokale krefter hadde ordnet det praktiske i forbindelse med møte og med «bedehuskaffe» i kjelleren etterpå.

Betlehem Brekne sitt musikkor (fra Lista) gledet oss med fin og god sang. For mange av de fremmøtte ble dette første møte med Misjon Sarepta. Mange tok kontakt etter møtet og var interessert i å få høre mer om misjonsarbeidet. Noen fra Lista ønsket oss velkommen til å ha møter også i det området.

Flere av de fremmøtte kunne fortelle at de fulgte med oss på misarepta.com. Etter kvelden i går, er det nok også mange som vil følge med på centrosarepta.no i fremtiden. På denne hjemmesiden er det nå kommet ut mye informasjon om arrangementer som skal være på bibel- og opplæringssenteret kommende sommer og høst. Det er også kommet informasjon om hvem som skal undervise og forkynne på bibelkursbolkene som starter opp i september.

Det blir møte på Å bedehus også i kveld, tirsdag 4. april. Videre i uken reiser vi til Birkeland i Hægebostad, Evje, Treungen og Oslo. Følg med på Sareptas kalender og vær med i bønn for møtene!