Pressemelding: Centro Sarepta – nytt bibel- og opplæringssenter i Spania

Misjon Sarepta har nå kjøpt en flott eiendom i Spania. Denne skal bukes til bibel- og opplæringssenter, primært for spansktalende, men også for nordmenn. Misjon Sarepta er et misjonsarbeid som har fokus på Sør-Europa og Nord-Afrika.

– Vi vil arbeide for at stadig flere mennesker kan få møte Jesus Kristus til frelse og nytt liv, og ledes inn i Guds Ord. Vårt hovedfokus er å skape møteplasser mellom Guds Ord og mennesker.

Det ble tidlig klart at for å kunne arbeide målrettet med dette, ville det være behov for å etablere et permanent bibel- og opplæringssenter i Sør- Europa, der det kan gjennomføres bibelundervisning og opplæringsaktiviteter over tid, sier Jan Tore Olsen, som skal være leder for Bibel- og opplæringssenteret.

Etter å ha sett på forskjellige eiendommer en rekke steder, ble styret for nesten ett år siden oppmerksom på en eiendom som lå til salgs nord for Alicante i Spania. Denne eiendommen heter Finca El Romeral, og har også blitt kalt for Sagenehjemmet. Stedet var eiet av Stiftelsen Sagenebjørka i Oslo, Østfold-kommunene Rygge, Askim, Spydeberg og Skiptvedt, og har vært drevet som et syke- og rehabiliteringssenter i nærmere 20 år. Driften ble lagt ned for ca 2 år siden.

2016-06-20 11 14 01

Etter nokså korte forhandlinger ble selger og Misjon Sarepta høsten 2016 enige om pris og betingelser for overdragelsen av eiendommen. Etter dette har det blitt arbeidet med å etablere eierstruktur i Spania, og med å få på plass finansiering av kjøpet. De siste to ukene har endelig alt falt på plass, og det er en stiftelse som heter Fundación Sarepta registrert i Spania som står som kjøper av eiendommen. Kjøpesummen er ti millioner norske kroner, og er for det meste finansiert med private midler, men også noe lån.

Senteret vil hete Centro Sarepta og ligger i Alfaz del Pi kommune ca 50 minutter med bil nord for Alicante lufthavn.

Torsdag 30.mars 2017 fikk daglig leder Arild Melberg i Cento Sarepta nøkkelen til eiendommen, og styreleder i Finca El Romeral SL Kjell Eivind Solberg mottok en sjekk med kjøpesummen. Misjon Sarepta har nå fått skjøtet på eiendommen.

Handshake utenfor FERCentro S

-Dette er en milepel i Misjon Sareptas korte historie. Dette senter er en bygning med «sjel», og det vil gi Sarepta uante muligheter for misjonsarbeid i Spania, men det er også et svært godt tilbud for nordmenn som vil kombinere et kortere eller lengre ferieopphold eller studier med bibelundervisning, sier styreleder i Misjon Sarepta, Johannes Kleppa.

-Vi arbeider med siktemål å starte opp med driften av senteret i juni. Vi starter først opp noe vi har valgt å kalle for Bibel- og ferieopphold allerede fra 13. juni 2017, og dette vil arrangeres frem til 31. juli. Dette minner om det vi kjenner som bibelcamping hjemme i Norge. Siste uken i september starter vi med bibelkurs for både spansk- og nordisktalende kursdeltakere. Kursene er delt opp i bolker og de kan tas enkeltvis eller sammenhengende over to semester. Mest av alt vil senteret være en base for utadrettet evangeliserings- og diakonalt arbeid i Spania, opplyser daglig leder Arild Melberg, og legger til at disse og andre aktiviteter vil annonseres fortløpende på våre web- og Facebook sider.

For ytterligere informasjon ta kontakt med daglig leder Arild Melberg +47 90 19 39 90.

For intervju kan også styreformann Johannes Kleppa (mobil 918 71 314), daglig leder Hans Bergane ( mobil 41 76 76 88) og leder utland Jan Tore Olsen (mobil 482 65 053) kontaktes.

 

Bilde «11.14.01»: Viser Centro Sarepta (Finca El Romeral)Bilde
«Handshake utenfor FER»: Viser styreleder Finca El Romeral SL Kjell Eivind Solberg (t.v.) og daglig leder Centro Sarepta Arild Melberg (t.h.) som gratulerer hverandre med handelen.Bilde
«Bytte av sjekk mot nøkler» : Viser styreleder Finca El Romeral SL Kjell Eivind Solberg (t.v.) og daglig leder Centro Sarepta Arild Melberg (t.h.) som bytter sjekk mot nøkler.