«Fake-news»

Falske nyheter kan henge sammen med trangen etter selv å være gud. Bli æret og sett på som gud. Trangen etter å bli sett på som «Sannheten» (frelseren). Djevelgiften fra syndefallets morgen sitter nok dypere i oss enn vi aner.

Mange av oss sprer falske «nyheter» med viten og vilje……..for at vi skal bli opphøyet. Mange av oss holder noe av Sannheten/Kristus/Ordet borte fra «nyhetsbildet», fordi det ikke passer inn med det at jeg/vi skal bli æret og få en god posisjon. Noen er så forblindet at de tror løgnen og vet ikke at de lyver. Uansett hvilken kategori vi kommer inn under så er det løgnens far – djevelen – som står bak.

Vi skal alle frem for Guds domstol en dag. Jesus sier: Matt 12:36: «Men det sier jeg dere: Hvert unyttig ord som menneskene sier, skal de gjøre regnskap for på dommens dag.». Når vår «fake-news» konto skal gjøres opp fremfor den tre ganger Hellige Gud, blir vi alle stående skyldige og vi står uten ære for Gud.

Trangen etter å være Lyset – fremfor å bringe Det Sanne Lys/Ordet/Kristus inn i denne mørke verden, ja…inn i mitt eget mørke hjerte, – er alt for stor hos oss kristne. Vi trenger omvendelse til Ordet.

Den beste måten å få avkle løgnens far og alle oss løgnere på – er at Sannheten/Ordet bringes inn til hjertene våre. Da får vi bruk for frelse. Da får vi trang etter Frelseren. Da får vi trang etter å få våre synder tilgitt……og det får man kun i Kristus. Verdens frelser. «Ham som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud.» (2Kor 5:21.)  Ja, vi blir «rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. (Rom 3:24)