I tørr jord

Det er ufattelig med frøets evne til å slå rot i tørr jord……. frøets evne til å vokse og bli til et tre…..som står i full blomst……og gir frukt hvert år! Guds Ord er både såkornet og det levende vannet som trengs for at et knusktørt «dødt» hjerte skal bli født på ny og være en grein som bærer frukt.

I dag har jeg vært i Valencia og Lliria. Der bor det ganske mange med søramerikansk bakgrunn. Disse byene ligger ikke så veldig langt fra Centro Sarepta og vi håper på at noen derfra kan komme på bibelkurs til høsten. Fra Lliria har vi hatt deltakere på bibelkurs allerede. Lliria er en koselig liten by som vi håper å kunne besøke med møtevirksomhet også i fremtiden.

IMG_1772 IMG_1764
Bilde: Utsikt over byen Lliria og fra Plazaen i byen.

Det er så knusktørt i Spania. Også åndelig sett. Det er så få som drikker av «kilden med det levende vann». Hver gang jeg kjører gjennom by etter by, slik som i dag, blir det mange sukk opp til Herren. Når jeg stopper i en av disse mange småbyene i Spania og spør etter om det er noen evangelisk kirke der…..så er svaret som regel nei.

Vårt ønske og vår bønn til Gud er at bibel- og opplæringssenteret Centro Sarepta må bli et sted der frøet – Guds Ord – blir lagt i menneskehjertene. Dette frøet er «Ånd og Liv»!! Så ber vi også om at Centro Sarepta må få være et sted der det «levende vann» (joh.4.14)  daglig får gjøre sin livgivende gjerning.

Tenk om noen i dette landet kunne bli «kvister» på «treet» (joh. 15. 1-6) ……kvister som bærer «frukt» inn i samfunnet der de bor….og over havet til den andre siden…… der alt ser så stengt ut……