Å åpne sin bibel

Jeg har snakket med veldig mange i Spania, som nok er religiøse, men som sier at det er prestens oppgave å lese i bibelen. De er opplært til at dette er den riktige måten å forholde seg til Bibelen på……i alle fall er det det de sier.

I løpet av de kommende ukene overtar vi eiendommen i Spania som skal brukes til bibel- og opplæringssenter. Stedet får navnet Centro Sarepta. Vår bønn til Gud og vårt ønske er at dette skal bli et sted der vi åpner biblene sammen med spansktalende. At Ordet/Kristus må bli åpenbart for hjertene til mange spanjoler, nordafrikanere og søramerikanere.

Det er nok ikke mange med nordafrikansk opprinnelse som har råd til å gå på bibelkursene på Centro Sarepta. Men du har mulighet til å «sponse» elever til kursvirksomheten! Vi vil gå ut og «hente inn» så mange som økonomien tillater. Ta kontakt med oss (for mer informasjon) om dette kan være noe du ønsker å støtte. Du kan også bruke Avtalegiroarket og krysse av «støtte til spansktalende bibelkursdeltaker»

Det blir også mulighet for nordisktalende mennesker til å ta bibelkurs på Centro Sarepta. Om du er fastboende i Spania eller om du bor i et av de nordiske land, så er du velkommen på bibelkurs!

Det er ikke uvanlig at mennesker som bor i Spania eller i Norden har en bibel i sitt hjem. Ofte er det lukket igjen – 365 dager i året. Misjon Sarepta ønsker å skape et møtested der vi hjelper mennesker til å få sine bibler åpnet.

 

Bilde: To evighetsvandrere.

  • En fra Norge og en fra en liten landsby i Spania. Den eldre spanjolen har bibel i hjemmet sitt, men den åpnes aldri. Evangeliet har han ikke sett inn i.  Nordmannen har vært så heldig at noen tidlig førte han inn i Ordet og han lever fortsatt med en åpen bibel inn over sitt liv…..og en åpen himmel over sitt liv…..