Tid for bønn?

De aller fleste av oss i bedehusbevegelsen er i ferd med å sovne på post. Arbeidet på «muren» holder på å stoppe opp og den faller så mange steder. Inn over muren slipper fienden til. Surdeigen fra djevelen, «Har Gud virkelig sagt», får rom hos oss og eter om seg. Med munnen kan nok mange av oss si riktige ting, men i livene våre får ikke Herren Gud – være Herre. Vi er blitt resignerte og motløse på vår haltende ferd og vi glemmer Guds Ord. Trangen etter frelse og Frelseren/Ordet avtar hos oss.

Vi synes utviklingen i samfunnet de siste tiårene er skrekkelig, men våre hender har sunket og vårt rop til Herren har stilnet i den samme perioden. Frimodigheten og tilliten til Herren er heller lunken, fordi det viktigste for oss er blitt denne verden, dens forlystelser og ting. Åpenbare enkeltsynder plukker vi nok vekk, men selve begjæret får lov til å vokse.

«Den nye sangen» som ble lagt i vår munn, er blitt gammel, og spilles ut som et monotont teoretisk pausesignal – før det endelige frafall. Den daglige omvendelse og overgivelse til Jesus Kristus forsvinner hos mange. Bønnen hos den enkelte og i forsamlingen stilner og den åndelige fattigdommen har gjort sitt inntog hos oss.

Synder blir godtatt hos oss og Guds kraft forsvinner blant oss. Gud Ord om skapelsen bestrides og latterliggjøres. Guds Ord om at ekteskapspakten er mellom én mann og én kvinne fornektes og avvises. Skammelig snakk og flørting med andres ektefeller leder mange inn i ekteskapsbrudd og det blir godtatt av oss.

Mennene bryr seg ikke om Guds ord til dem og om hvilken oppgave Herren har pålagt dem, mens kvinnene inntar posisjoner som Herren aldri har kalt dem inn i eller sagt at de skal gå inn i.
Vi, vårt land og folk dreper barn hver dag. Vi rister på hodet, liker det ikke, men går ikke inn i striden og kampen for de svakeste. Også tungen brukes til å «drepe» med blant oss, uten at vi rystes over det.

Herre forbarm deg over oss! Vekk oss opp!

Hva skal vi gjøre? Vi klarer jo ikke å forandre kursen mot stupet eller når vi er i fritt fall!

Tro på Herren Jesus, så skal du bli frelst, du og ditt hus! Apg 16:31

Tro på han som er Ordet! Har vi glemt hvem Herren Gud er?
Ord 21:1: Kongens hjerte er som bekker i Herrens hånd, han bøyer det dit han vil.
Luk 1:37: For ingenting er umulig for Gud.
Sal 50:15: og kall på meg på nødens dag, så vil jeg utfri deg, og du skal prise meg.

Vi er i en forferdelig nødssituasjon. Vi holder alle på å slumre inn å sove her i Norden.  Og – vi er ikke i stand til å komme ut av denne situasjonen vi er kommet inn i som enkeltmennesker, forsamlinger, samfunn og land og folk. Vi må vende oss til Herren og kalle på Han som kan……

 • Mange som leser disse linjer overfor vil riste på hodet og håne. De vil se på oss skrøpelige og elendige – og si ha ha. Også for Herrens åsyn vil de si ha ha.
 • Mange vil kjenne seg igjen i situasjonsbeskrivelsen ovenfor, men bare fortsette å gå videre på sin egen bekvemmelighetsvei.
 • Noen vil «ta seg sammen» en uke eller to. Vi er jo vant med «ta seg sammen» aksjoner i kristen Norge.
 • Ennå er det en del som daglig vender seg til Herren i bønn. De ser situasjonen i eget liv og situasjonen i Norge og verden. De ber til Herren…og fortsetter med det.
 • Men du som hører, ser og leser disse linjene….vil du gå med inn i striden? Takk Gud for alle som ber, men vi trenger også mange som på en særlig måte står med i striden – i bønn.

Vi kan tre frem for «nådens trone» (Heb.4:16) i bønn. I bønn hver dag. Vi kan også bli enige om å faste en eller to dager i uken. Går du med i striden? I bønn og faste?

Ta kontakt om du, eller en gruppe som du samler, vil gå med i denne kampen for menneskene og folket. Det blir også en kamp mot vårt eget jeg……….la Herren, i denne kampen, bevare oss i den enkle og rene troskap mot Kristus og i avhengighet og tillit til nåden i Kristus Jesus. Må våre hjerter bli styrket ved nåden – i striden!

Det er alltid en overhengende fare for oss å få fokus på oss selv, og det vi skal gjøre. Derfor minner jeg om Kristus, vårt Liv, vår Rettferdighet og vår Frelser. Løft blikket mot Ham og gled deg i alt du eier i Ham. Glem ikke å takke Herren for frelsen og alle hans velgjerninger!

Bønneemner til deg og/eller din bønnegruppe:

 • Be til Herren om tilgivelse for hvordan du/vi har forvaltet Ordet og kunnskapen om han. Be om tilgivelse for synder, misgjerninger og alle forsømmelser og treghet i eget liv
 • Be for din familie, din forsamling og din bygd/bydel
 • Be for myndigheter. Be om vekkelse blant dem i høy stilling og om at de ugudelige lover som er blitt vedtatt de siste tiårene må bli endret.
 • Be for alle som daglig henviser til drap og utfører drap. At det må bli en vemmelse for dem. Be om Guds barmhjertighet og omsorg over barn og foreldre, og for dem som blir «drept» ved andres tunge
 • Be for alle ekteskap, især for de kristne ekteparene lokalt i bedehusene og andre kristne forsamlinger
 • Be om at Gud må reise opp Sannhetsvitner til tjeneste i sitt rike både lokalt, nasjonalt og ut til dem som ikke har hørt evangeliet i andre land
 • Be for tre ufrelste som du har kontakt med. Etter 3 måneder ber du dem med til et sted der Guds Ord forkynnes sant og rett. Blir de ikke med – så ber du 3 måneder til… til Herren for dem…for så å be dem inn til Ordets forkynnelse igjen – slik at de kan få høre seg frelst

 

La dette få bli en Åndens aksjon og ikke et menneskets prestasjon. Gå til Ordet! Lytt og les og grunn på Herrens lov hver dag. Hold frem Guds frelse for deg selv og andre! – At det ikke finnes annen frelse for mennesker og for meg – enn Jesus Kristus og det fullbrakte.

12 Den som har Sønnen, har livet. Den som ikke har Guds Sønn, har ikke livet. 13 Dette har jeg skrevet til dere for at dere skal vite at dere har evig liv, dere som tror på Guds Sønns navn. 14 Og dette er den frimodige tillit vi har til ham, at dersom vi ber om noe etter hans vilje, så hører han oss, 15 og dersom vi vet at han hører oss, hva vi enn ber om, da vet vi at vi har fått våre bønneemner oppfylt hos ham. 1Joh 5:12-15

 

Send en mail til post@misarepta.no    så kan vi holde kontakten med deg og din bønnegruppe. Vi har tro til Herren – at vi i fremtiden kan dele takkeemner med hverandre.