Nyttårssamling på Salem

Det kom godt med folk og vi hadde noen gode samlinger på Salem bedehus på Sola 1. nyttårsdag. Mange synes det kan være godt å samles til hørelsen av Ordet ved avslutningen av en hektisk høytidstid.

I år var det Lorents Nor-Varhaug og Hans Bergane som talte Guds Ord. Mye ungdom kom på samlingene.

Arild Melberg ble influensasyk, så han og Ingibjørg måtte melde forfall på syngingen. Arild som er daglig leder på Centro Sarepta skulle også informert om arbeidet med bibel- og opplæringssenteret i Spania. I stedet informerte Hans Bergane om status for kjøpet og etableringen av Centro Sarepta. Han pekte på mulighetene til å gå på bibelkurs i Spania og om gleden over at noen spansktalende er kommet til tro på Kristus gjennom bibelkurs som har vært.