Nyttårssamlinger i Rogaland

Den 1. januar blir det igjen nyttårssamling på Salem bedehus på Sola. Lorents Nord-Varhaug og Hans Bergane taler. Ingibjørg og Arild Melberg synger. Det blir to møter med en enkel kaffeservering mellom møtene.
Daglig leder på Centro Sarepta, Arild Melberg, vil informere om hvordan arbeidet går i Spania. Møtene starter kl. 18.00.

Den 2. januar blir det møte på Vea bedehus på Karmøy. Hans Bergane deltar på dette møtet som starter kl. 19.30.

Velkommen til samlingene!

Se ellers på kalenderen til Sarepta når det gjelder møter i januar!