Velkommen til bibelkurs i Spania!

Høsten 2017 planlegger vi oppstart av bibelkurs på Sareptas bibel- og opplæringssenter (Centro Sarepta) i Spania. Dette kurset er satt sammen med undervisning inndelt i bolker, sånn at kursdeltakerne kan velge om de vil delta bare gjennom enkelte fag eller gjennom et helt undervisningsår.

Sarepta har et hovedfokus, nemlig å skape en møteplass mellom mennesker og Gud Ord. Derfor ønsker vi på Sareptas bibel- og opplæringssenter å tilrettelegge for slike møteplasser. Gjennom tilbudene på senteret ønsker vi å nå mennesker fra Spania og andre spansktalende land, samt mennesker fra Skandinavia. Centro Sarepta vil arbeide i et internasjonalt miljø, som vi tror vil være med å berike et kursopphold på senteret. Rent praktisk vil vi ha to parallellkurs slik at undervisningen blir gitt både på norsk og på spansk.

Siden kursene er lagt opp som halvdagsundervisning med tre timer hver formiddag, gir det fleksible muligheter for å kombinere et kurs hos oss med andre studier eller aktiviteter. For eksempel er det mulig å kombinere et kurs fra september til juni med et årsstudium via internett. Mange norske høyskoler og universitet har et bredt tilbud av nettstudier, som er godkjent for stipend på lik linje med studieretninger, som har fast undervisning i Norge.

Følg gjerne med på våre nettsider de kommende dager, der du etter hvert vil finne mer informasjon om bibelkursene.