Gaver med skattefradrag

I dag ser det ut til at statsbudsjettet blir vedtatt i Stortinget og at satsen for gaver det kan søkes skattefradrag for økes fra 25.000 kroner (2016) til 30.000 kroner i 2017.

Sarepta er nå i en etableringsfase for arbeidet sør i Europa og vi ber deg vurdere å stå med i dette kallet. Det kan du blant annet gjøre ved å være med i forbønn for arbeidet og ved å bli en giver til arbeidet.

Sarepta er en organisasjon som er godkjent for å kunne motta gaver som den enkelte giver kan få skattefradrag for. Siden det nå blir vedtatt en forhøyelse på summen som du kan søke skattefradrag for, bør den enkelte komme i gang med den faste givertjenesten allerede fra nyttår av.

Har du ikke brukt opp «kvoten» din på 25.000 kroner for 2016, kan du få gi til Sareptas arbeid og få noe fradrag på skatten for gaven du gir. Det må gjøres i god tid før nyttår!

Når det nå (i Stortinget i dag) vedtas en forhøyelse, for skattefradragsberettigede gaver til frivillige organisasjoner og lag, til kroner 30.000 for skatteåret 2017….. vil vi anbefale å bruke fast givertjeneste.

Nederst på denne siden ligger et avtaleskjema som du kan fylle ut og sende inn. Om du vil ha tilsendt et slikt skjema så ta kontakt med oss.

Vår regnskapsfører ordner med å melde inn dine gaver til Skatteetaten, dersom du har gitt oss de opplysningene vi trenger (personnummer)

Avtalegiroskjemaet finner du her.. Her kan du øremerke midler til «spansktelende bibelkursdeltaker» eller «Centro Sarepta» om du ønsker det.

Les mer om ordningen på skatteetatens sider