Hovedsaken

Det er en grunn til at Sareptas arbeid ble startet opp. Kallet til oss er at spansktalende bosatt i Sør-Europa skal få muligheten til å få opplæring i Guds Ord og få høre evangelisk forkynnelse. Ut fra bibel- og opplæringssenteret, Centro Sarepta, vil dette arbeidet bli drevet.

Vi håper på å få kursdeltakere fra forskjellige deler av Spania, men vi håper også på å få/finne mennesker med nordafrikansk bakgrunn som vil gå på kurs hos oss.

Enkelte perioder vil vi ta kursdeltakerne med på utreise rundt om i Spania. Da kan vi kanskje få holde møter og drive bibelundervisning i en eller flere av de 7500 kommunene i Spania som er uten evangelisk kirke/menighet.

Jan-Tore taler på møte i Granada
Jan-Tore taler på møte i Granada

Nordafrikanske elever regner vi med at vi i sin helhet må betale opphold og mat for, dersom de skal være deltakere ved bibel- og opplæringssenteret. Det kan også være spanske ungdommer som har så dårlig råd at det er utelukket for dem å være med på bibelkurs. Om du har mulighet til å «sponse» en slik kursdeltaker, (som ikke har penger å betale med selv) så vil vi være svært takknemlige for det.

Mädchen am Strand von Essaouira, Marokko
En som Jesus Kristus er død og oppstanden for..

I skrivende stund er 3 ansatte i Sarepta i Spania. De holder på med å gjøre seg kjent i området og knytte kontakter. Språkopplæring står også på dagsprogrammet for dem.

For å nå inn til den spansktalende befolkningen i Spania ser Sarepta det som viktig å få på plass et «stort» team i tilknytning til bibel- og opplæringssenteret. Vi holder i disse dager på med å kalle spansktalende inn til tjeneste for kortere eller lengere oppdrag ved Centro Sarepta. Sareptas styre har også vedtatt et budsjett der en fast lærer-, forkynner-, evangelist-  stilling ligger inne. Be til Herren at Han må drive ut de rette arbeiderne!

Siden mange mennesker fra Norden har bosatt seg fast i Spania, vil Sarepta også legge til rette for noe forkynnelse og bibelundervisning på norsk/nordisk ved bibel- og opplæringssenteret. Til dette arbeidet vil det i hovedsak bli brukt «frivillige» medarbeidere.