Arbeidet med å etablere Centro Sarepta går fremover…..

… sakte men sikkert!

Det ble tidlig klart at den opprinnelige depositumavtalen vi inngikk med selger, hadde for kort gyldighet i forhold til den tiden det tar å få etablert den selskapsstrukturen vi har behov for i Spania. Vi er derfor svært takknemlige for at vi har blitt enig med selger om å utvide avtalen med fire måneder, samtidig som vi økte depositumet fra 100 000 NOK til 1,1 mill. NOK. For å få den reviderte avtalen på plass har vi også gått med på å betale noen av driftskostnadene på eiendommen de månedene avtalen er utvidet med.

Depositumet vi har betalt vil bli betraktet som en delbetaling når selve handelen gjennomføres.

Vårt advokatkontor jobber fortsatt for fullt med å etablere nødvendig selskapsstruktur i Spania, samtidig som vi er i gang med å etablere et aksjeselskap i Norge som da vil stå bak selskapet i Spania.

Vi står i undring over hvordan Gud legger dette til rette, og gleder oss over all den støtten vi opplever. Det er med stor takknemlighet vi møter så mange som sier at de står med oss i bønn, og vi takker også alle dere som også bidrar med økonomisk støtte slik at Centro Sarepta kan realiseres!

I uken fremover har vi fortsatt behov for forbønn, og be spesielt om at selskapsstruktur, finansiering og brukstillatelse kommer helt på plass, slik at planlagte aktiviteter kan starte opp og evangeliet om Jesus Kristus kan nå enda lengre ut.

Samtidig som at vi arbeider med å gjennomføre handelen og få på plass alt det formelle, planlegges det for fullt med selve innholdet og aktiviteten på bibel- og opplæringssenteret.

Når vi har overtatt eiendommen og brukstillatelsen er på plass, vil vi oppdatere websiden slik at dere kan se hvilke arrangementer som er planlagt.

Web siden finner du på www. centrosarepta.no.

Arild