Nord-Troms

Forrige helg var Sarepta på besøk i Nord-Troms i forbindelse med ei bibelhelg i Skjervøy kirke og et husmøte i Kåfjord. Husmøter er forholdsvis vanlig her nord, og vi kjenner på dyp takknemlighet i møte med de som vil åpne sine hjem for å ta imot omreisende predikanter.

Skjervøy er ei av de mange bygder nord i Norge hvor de læstadianske forsamlinger trofast kaller sammen til salmesang og Lutherlesning hver eneste søndag. Samtidig har mange av bygdene vært forholdsvis lukket for det vi gjerne kaller misjonsmøter, og kanskje aller mest i Nord-Troms. Samtidig som mange går trofast i sine egne forsamlinger er det mange av disse som vitner om at de har fått mat for sin sjel også gjennom forkynnelse av predikanter utenfor egne rekker.

På Skjervøy møter man en fantastisk gjestfrihet. Det finnes mange unge kristne familier som regelmessig samles til bibelgruppe, og lar Guds Ord få plass i hjemmene. Man møter også en sterk bevissthet rundt det at barna naturlig tas med i kirke og forsamlingshus.Det ble på mange måter ei festhelg på Skjervøy, med overraskende mange mennesker på samlingene. Og da kirkedøra ble lukket om kveldene, ble private hjem åpnet hvor  samlingene fortsatte til langt på kveld/natt. Det var tilreisende både fra Kvænangen, Nordreisa, Kåfjord og Tromsø. Enkelte på denne type møter for første gang i sitt liv. Flere kjørte både ti og tyve mil hver dag for å få med seg bibeltimene. Det vitner om en sterk trang etter å høre Guds Ord forkynt, og for enkelte å komme til klarhet i sitt forhold til Gud. Det er ikke så ofte man hører det som ble sagt av en voksen mann på vei inn til møte; ”Jeg har kommet fordi jeg må bli frelst.”

 

Jan-Tore Olsen