Sammen – enige om å synde (Del 4)

Ananias  – faller død om fremfor føttene til Peter. Han hadde syndet mot Herrens Ånd. Det felles dommer her i livet som får konsekvenser – og en dag skal vi alle frem for Guds domstol.

Les Apgj. 5.1-11.

Du som er født på ny og er et Guds barn – tenker kanskje ikke så ofte på at du er et tempel for Den Hellige Ånd. Den Hellige Ånd som du har fått fra Gud (1. Kor. 6.19). Den Hellige Ånd bor i legemet til den som er et Guds barn. Uten Den Hellige Ånd i legemet – ikke noe Guds barn. Han er pantet på vår arv. Guds Ord formaner oss til ikke å gjøre Guds Hellige Ånd sorg (Ef. 4.30). Han har vi fått som et segl til forløsningens dag.

Ananias var den som skulle bringe gaven – betalingen for åkeren – frem til apostlene. Han gikk dit uten kona si. Det var tydelig at Gud hadde åpenbart for Peter at Ananias levde med en løgn. Peter hadde fått åpenbart at Satan hadde fylt Ananias sitt hjerte og at han hadde levd i løgn mot Den Hellige Ånd. En av Den Hellige Ånds oppgaver er å overbevise om synd (Joh. 16.8).

Du skal være helt sikker på at Den Hellige Ånd hadde prøvd å peke på synden – for Ananias –  med Guds Ords lyskaster, men Ananias hadde satt seg «fore i sitt hjerte» at det går an å leve med en løgn. Han hadde blitt mer og mer forherdet.

Peter var apostelen og mennesket som Ananias sto og løy for, men Peter sier: «Det er ikke for mennesker du har løyet, men for Gud!»
La disse ord få brenne seg inn i oss!

Ananias falt død om på bakken………..- en dom var falt. Evig fortapt.

Gud feller dommer også her i livet. Det er forferdelig å falle i den levende Guds hender (Heb. 10.31). Her i livet kan Gud overgi mennesker til å få et udugelig sinn, så de gjør slikt som ikke sømmer seg (Rom.1.28). Det er en forferdelig dom å få inn over sitt liv – bli overgitt til å eie et sinn som gjør og gjør og gjør slikt som ikke sømmer seg.

Det sto i verset rom. 1.28 at «Ettersom de ikke brydde seg om å eie Gud i kunnskap overgav Gud dem……» Guds kunnskap er gitt oss ved Ordet – og dette Ordet må åpenbares for oss ved Den Hellige Ånd – dersom vi skal få åpenbart Guds kunnskap. Det står og faller på vårt forhold til Ordet – og at dette må bli åpenbart.

I Johannes evangelium leser vi om Ordet som ble kjød.
Ordet –  altså Jesus –  betegnes også som «det sanne Lys» (Joh. 1.1-9).
Men menneskene elsket og elsker mørket fremfor lyset og kommer derfor ikke til Lyset – for de vil ikke at deres gjerninger skal bli refset (Joh. 3.19). Hvor vanskelig det er for en som lever i synd – i mørket – å erkjenne, bekjenne og komme til Lyset.

Hva skjer med den som kommer til han som er Lyset?
«Alle de som Faderen gir meg, kommer til meg. Og den som kommer til meg, vil jeg slett ikke støte ut» sier Jesus. Joh 6:37

Hva venter du på? – om du hører Herrens røst og kall til omvendelse.
Du som alene eller sammen med andre lever i synd. Lign ikke Ananias og Safira! Kom til Lyset! Kom til Kristus! Kom til det blod som renser fra all synd! (1.Joh. 1.7)

 

Sammen – enige om å synde  (Del 1)

Sammen – enige om å synde  (Del 2)

Sammen – enige om å synde  (Del 3)

One thought on “Sammen – enige om å synde (Del 4)

Comments are closed.