Personalsituasjonen i Sarepta

Denne høsten får Sarepta flere ansatte. Arild Melberg har allerede startet som daglig leder av Centro Sarepta og Asger Refslund-Nørgaard begynner i en 60% stilling 1.oktober. Begge disse vil arbeide mest inn mot Sør-Europa.

Som en del har sett på sosiale medier så er planene blitt noe endret for familien Olsen fra høsten av. Jan Tore Olsen kommer til å pendle til Spania enda en stund, på grunn sykdom i familien.
Det arbeides nå med å få inn en spansktalende til i arbeidet fra nyttår av.

Styret i Sarepta ønsker å holde fokuset på arbeidet inn mot Sør-Europa og Nord-Afrika. Som en liten og nyoppstartet misjonsorganisasjon er det store løft og ta når nye ansatte kalles. Uten trofaste misjonsvenners forbønn og giverglede hadde det ikke vært mulig med den utvidelsen av arbeidet i Sarepta som vi nå er vitne til. Og bak denne «utvidelsen» står Herren selv…..som har gitt «utvidede hjerter» (2.kor.6) til mange.

Takk for all forbønn og omsorg!