Møteleder sendte et kall ut i forsamlingen i Råde

I går kveld ble turen lagt til Råde i Østfold. Sarepta fikk lov til å delta med tale, sang og informasjon om Sareptas arbeid i en lokal menighet der. Grunnen til at møtet ble lagt dit var at et ektepar derfra var med på bosenteret sist høst. I år har de fått med seg flere par til bosenteret i Malaga.

Det var åpent å forkynne Guds Ord i Råde og mange tok kontakt etter møtet. I møtet ble det bemerket fra enkelte at de trengte den (type) forkynnelse de hadde fått lyttet til denne kvelden. Både hovedsal og sidesal måtte tas i bruk da mange mennesker møtte frem.

Mot slutten av møtet sa møtelederen: «Jeg vil gjerne være med å starte en bønnegruppe for Sareptas arbeid, slik som de har gjort i Molde, og jeg håper at flere vil være med». Det blir spennende å se om flere i Råde vil være med i ei slik bønnegruppe. Vi håper på det! Er det noe vi trenger i arbeidet så er det at Herren leder, griper inn, åpner og stenger.

Vi får se om det legger seg til rette med flere møter i Østfold etter hvert. Vi ble i alle fall ønsket velkommen igjen.