Møter på Moi og Undheim

Det er alltid spennende og se om det kommer noe folk til de første møtene på bedehusene etter en lang sommerpause. Spesielt når møtene er så «tidlig» som i starten av august. På Moi og Undheim kom det mye mer  folk enn forventet.

På Moi var det formiddagsmøte. Forsamlingen besto av alle aldersgrupper. Gledelig var det å se at så mange ungdommer kom til et ganske alminnelig møte. Mellom 35 og 40 personer møtte frem. På Moi er de gode til å holde oppe møtevirksomheten og det er mange som ser viktigheten av å samles om Guds Ord. Flere unge familier med tilknytning til bedehusbevegelsen er i ferd med å slå seg ned eller har slått seg ned i Lund kommune de siste årene. Vi håper de kan være med å ta ansvar for arbeidet på de lokale bedehusene og for arbeidet ut over jord.

På Undheim er det ei bedehusforsamling som regelmessig samles til møte. Møtedagen er søndags kveld. Noen ildsjeler arbeider for å samle folket om Guds Ord. Gledelig var det å høre at det drives søndagsskole og annet barne- og ungdomsarbeid på huset! På Sareptamøtet søndag kveld kom det vel 40 personer. Elisabeth Gjerde sang på møtet. Det var godt å lytte til. Mange stoppet igjen for å si en takk for budskapet som ble forkynt og for å høre mer om arbeidet med Centro Sarepta. Flere gav uttrykk for at de vil støtte Sareptas arbeid i forbønn og med midler.

Bildet: Fra møtet på Undheim