Mange kom til bedehuset på Heia

Nesten 50 personer fant veien til bedehuset på Heia fredags kveld. Det var mange flere enn noen av oss hadde turt og håpe på. Arild Melberg  (bildet) ledet møtet og informerte om hva «Centro Sarepta» er. Hans Bergane forkynte Guds Ord, sang og informerte om Sarepta.

Veldig mange av de fremmøtte gav uttrykk for takknemlighet for at det ble arrangert et sommermøte på bedehuset. Noen hadde kjennskap til Sarepta fra tidligere, men for de fleste så var dette første møtet med vårt arbeid.

Nyansatt daglig leder for «Centro Sarepta», Arild Melberg, informerte om muligheten til å være med på å få realisert opprettelsen av et fremtidig bibel- og opplæringssenter i Spania.  «Vi trenger din forbønn og støtte til dette» sa Melberg, og han presenterte flere ordninger som man kan gå inn på for å bidra til opprettelsen av «Centro Sarepta».

Noen ord om nøden og behovet