Anfin Skaaheims åndelege testamente

Anfin Skaaheim er død 77 år gamal. Gjennom eit langt liv hadde han mange og sentrale leiarposisjonar i norsk kristenliv. Han var ein av dei fremste forkynnarane og åndelege leiarane i si tid. Dei siste leveåra åtvara han fleire gonger om utviklinga i Den norske kyrkja, og han formante kristenfolket til forplikting på Guds ord og sann forkynning.

Skaaheim døydde av kreft, og den siste livsfasen var han sterkt oppteken med at det måtte talast tydeleg om Jesus. Det låg han sterkt på hjarta å få sagt dette til misjonsfolket i Normisjon, der han hadde si siste teneste, men bodskapen og formaninga er like aktuell i alle arbeidslag i landet vårt. Frå den siste samtalen Svein Granerud hadde med sin tidlegare leiar få dagar før han døydde, formidla han denne bodskapen til misjonsfolket:

«Det er så mye forkynnelse i vår tid som bare fokuserer på enkelte sider ved Jesus. Ofte tales det om hans kjærlighet og hvor inkluderende og åpent han møter mennesker. Men det holder ikke, hvis vi ikke lar hele Bibelens Jesus-bilde tre fram! Vi må tale om Jesus som sann Gud og sant menneske. Vi må tale om korset, om Jesus som gav sitt liv for å sone våre skyld og gjøre oss rettferdige for Gud. Vi må la folk få vite at han er den eneste veien til frelse! Det er bare han som gir håp til verden. Uten ham går vi fortapt, til en evighet under Guds dom. Og vi må si til folk at å tro på Jesus, betyr å følge ham. Han kaller oss til å være etterfølgere. Bibelens bud og formaninger er gitt oss som gode og nødvendige veivisere på vandringen med Jesus gjennom livet. I en sum: vi må velge Jesus, lyde Jesus og følge Jesus!»

I det eg takkar for det Anfin Skaaheim stod for i si forkynning, og det åndelege testamentet han gav oss ved sin død, vil eg gjerne vera med og formidla dette til så mange som mogleg. Vi gjer klokt i å leggja oss på hjarta i livet, det som låg Skaaheim på hjarta framfor død.

Johannes Kleppa