Nesten alt klart til bibelhelga på KVS Bygland

I morgen (fredag) starter årets bibelhelg på Bygland. Nesten 100 personer er påmeldt og vi venter også en del tilreisende til enkeltmøter og bibeltimer.

Det er satt ut 160 stoler i møtesalen og det tror vi skal holde. Første campingvogn er på plass, men storinnrykket kommer i morgen kveld.

Nesten alt er klart på KVS Bygland. De skulle fått nye møbler på tirsdag, men leveransen kommer ikke før sent i kveld (torsdag). Grytidlig i morgen starter en dugnadsgjeng med montering og de satser på å være ferdig til kvelden.

Vi ser fram til dager der Guds Ord skal få lyde ute og vi ber om at Ordet må nå inn til oss og gjøre sin gjerning.

Ånd fra himlen, kom med nåde, Kom med liv og lys her ned!
La din guddomsmakt nå råde, Gjør oss vis til salighet!
Livets ord må du forklare Så det virker hva du vil!
La oss her dets kraft erfare, Fyll vår sjel med hellig ild!

Herre Jesus, du vår glede, Kom med legedom og fred!
Tal til oss som er til stede, Om din store kjærlighet.
Kom til hvert bedrøvet hjerte Som på syndens byrde bær,
Før dem ut av angst og smerte, Tal din fred til sjelen her!

Hør vår bønn, all godhets giver, Fader, Sønn og Hellig Ånd!
Du som var og er og bliver, Rekk nå ut din allmakts hånd!
Kom til gamle, kom til unge I din kraft og med din fred!
Så skal vi med jubel sjunge: Herren er på dette sted!