God påmelding til bibelhelga på KVS Bygland

24.-26. juni holder Sarepta bibelhelg på KVS Bygland i Setesdal. Vi er gledelig overrasket over hvor mange som har meldt seg på til nå.

Første gang Sarepta arrangerte bibelhelg i Bygland var i 2015. Vi vil prøve på å ha bibelhelg hvert år i uke 25.
KVS Bygland er et godt egnet sted til slike samlinger og arrangementet vårt gir et godt bidrag inn til skolen, noe som vi er glade for.

I fjor var vi ca. 70 deltakere på bibelhelga. Pr. dags dato er vi allerede passert 80 påmeldte. Det er enda mulig å melde seg på!

Les mer om programmet her: Bibelhelg Bygland