Døden skiller. Synden skiller.

I går tidlig slapp jeg ut kaninmor med sine 5 små i den store luftegården. Det var riktig så idyllisk der disse små kravlet rundt på mora si. Noen timer senere lå kaninmammaen død. Jeg måtte ta henne med og den ble begravd i hagen. Tilbake satt fem søte små. Døden skiller.

Dette er bare en liten hendelse fra dyrenes verden. Det er ikke det mest alvorlige på jord, det som hendte i Solemdal i går.

Det hendte noe en dag for lenge siden som virkelig var og er alvorlig for verden og alle mennesker.
«Derfor, likesom synden kom inn i verden ved ett menneske, og døden på grunn av synden, og døden slik trengte gjennom til alle mennesker, fordi de syndet alle –» Rom 5:12

Synden kom inn i verden (ved ett menneske) og den førte til at Adam og Eva måtte ut av Edens hage og veien til livets tre ble stengt. Synden skiller. Sammen med synden kom døden. Den åndelig død. Den legemlige død. Den «annen død» ………den evige som Herren Jesus beskriver som et liv i bevissthet og pine. Luk.16.
Synden og døden skiller. Det gjør de både her i livet og for livet i all evighet. Dette gjelder både mellom mennesker og mellom Gud og mennesket.

Som eksempel på hvordan synd kan skille mennesker kan vi se hvordan synden, baktale, virker. Når et menneske begynner å baktale et annet menneske kommer det inn et skille mellom disse to. Selv om forholdet kan ha vært godt dem imellom i mange år,-….. så skjedde det noe den dagen baktalen kom opp og utover leppene til den ene av dem. Uten erkjennelse, bekjennelse og oppgjør fortsetter baktalen og litt etter litt er det kommet inn en avstand mellom dem som før hadde det så godt i lag. Til slutt har syndens makt trengt slik igjennom at vennskapsforholdet er dødt. Kontakten er brutt. Og….om man møter den andre personen på gaten eller på et stort kristelig stevne, så går man en omvei for ikke å støte på han.

Synden skiller fra Gud og og binder samtidig til død. En død som er evig……den tar altså ikke slutt.
«For syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre.» Rom 6:23

Herren Gud har noe han vil gi til oss fortapte mennesker som iler rundt i denne verden, åndelig døde og på vei mot den legemlige død og evigheten. Han vil gi LIV. Han gir det av nåde og det er en gave. Det er Kristus! I Ham er Liv. Det er også evig.Jesus gikk i døden for at dine synder en gang for alle skulle være betalt for, gjort opp for og utslettet. Herren Gud kaller oss inn til Frelseren og inn i frelsen som han har gjort ferdig. La han få bryte de syndelenker som binder deg fast. La deg finne av Ham som vil berge.

13 «Også dere var døde ved deres overtredelser og uomskårne kjød. Men Gud gjorde dere levende sammen med Kristus, idet han tilgav oss alle våre overtredelser. 14 Han utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud, det som gikk oss imot. Det tok han bort da han naglet det til korset.» Kol 2:13f

 

One thought on “Døden skiller. Synden skiller.

Comments are closed.