Styremøte på hovedkontoret

Sarepta har hatt styremøte i Solemdal denne helga. Meget viktige saker er blitt drøftet. Etablering av basen for bibel- og undervisningssenteret Centro Sarepta var hovedsaken. Styret har dessuten vedtatt at flere skal kalles til tjeneste sør i Europa.

To til tre ganger i året samles styret i Sarepta til møte. Vi bruker hele helga til styremøte og forkynnende møter i nærområdet der vi er. Av og til må vi også ta noen saker «innimellom» på mail eller Skype.

Foran denne helga var mange av Sareptas venner med i forbønn for de sakene som skulle opp. Store viktige saker som etablering av base og kall av nye ansatte var på sakslisten. Vi takker for forbønn og ber fortsatt om forbønn. Be om at Herrens vilje må skje og at Han må åpne og stenge slik Han ser best.

Vi er takknemlige for å kunne stå i arbeidet med å nå «unådde» sør i Europa og over på andre siden av havet. Styret gleder seg også over at vi prioriterer å reise ut med Guds Ord til steder i Norge der det er lite forkynnelse. Dette vil vi legge enda mer vekt på i fremtiden.

Begrepet «Sareptas hovedkontor» høstet noe latter på møtet i Solemdal bedehus. Med sine 8 kvadratmeter ble det vanskelig å ha møtet der, derfor var det flott å kunne få leie «annekset» ……Solemdal bedehus. Ellers høstet «kantina» på hovedkontoret mange lovord fra styrerepresentantene. Daglig leder på denne «kantina» er Aud Irene Bergane.