Regnskapet for 2015 viser…

Aller først vil vi si at vi er veldig takknemlige til alle som har støttet Sareptas arbeid i bønn og offer i 2015. Det er varmer når vi ser trofastheten hos alle dere som står med i kallet. Kallet til å nå Sør-Europa og videre over havet….. med forkynnelsen av Guds Ord. Sarepta har et hovedmål. Det er å legge til rette for møteplasser der Guds Ord og mennesker møtes.

Vi legger ikke med hele regnskapet for 2015 her, men vi tar frem avrundet hovedtall.

Inntekter:

Støttemedlemskap…..354.000
Gaver………………….571.000
Fast givertjeneste…….113.000
Kollekter……………….225.000
Andre gaver…………….51.000
«Ett er nødvendig»…….79.000 (Går i sin helhet til bøker)
Totalt…………………1.396.000 kroner

 

Utgifter:

Lønnskostnader inkl. arb.avgift, forsikringer, innskuddspensjon, telefongj. mm  875.000
Andre driftskostnader: lokaler, annonse, reiseutgifter, regnskap,mm                   366.000
Totalt                                                                                                                    1.241.000

Inntekter og utgifter i forbindelse med bosenter, bibelhelg og leir er ikke tatt med i dette oppsettet da dette er inn/ut midler. Vi har vel stort sett gått bitte litt i minus på de arrangement vi har hatt. Vi har ikke som mål å «tjene» penger på arr. men vi håper heller ikke på å gå i minus på bosenter/bibelhelger og leirer.

Til alle dere som har støttet arbeidet til Sarepta i 2015 kan vi berette om at vi fikk oppleve at mennesker fikk møte Jesus Kristus til frelse og nytt liv. Når vi nå skal plassere fast ansatte misjonærer sør i Europa trenger vi først og fremst ydmyke oss for Herren og be om hans ledelse. Vi trenger åpenbarings Ånd. Ordets lykt for vår fot. Nåde til å stå i kallet og tjenesten og at Herren åpner en dør for sitt Ord. Vi trenger også en sendemenighet som står med og ser at dette er mitt kall. Det må være noen i Norge som fremfor Guds åsyn sier: «dette vil jeg bruke tiden min på og de år Herren måtte gi meg her på jord».

Bibelhelg

En glad gutt fra ett av våre arrangement

IMG_7948

Jan-Tore taler på møte i byen Granada