Møteuka i Fræna

Mange satte pris på samlingene om Guds Ord og informasjonen om hva Sarepta egentlig er. Årsaken til at Sarepta etablerer misjonsvirksomhet sør i Europa og inn mot Nord-Afrika trenger tydeligvis bedehusflokkene å få høre. Dette kan det du bli informert om her på hjemmesida også.

Den siste uka har Sarepta hatt seks møter i Fræna. Fire møter på Skotten bedehus og to på Helset bedehus. På samlingene har det vært fra 8-22 personer. Martin Schjølberg sang på flere av møtene. Han er glad i mange av de gamle bedehussangene og synes: «det er for galt at de skal gå i glemmeboka. De har et budskap som vi trenger å høre også i dag».

Forkynnelsen har hatt en sentral plass på møtene og Sarepta er ønsket velkommen tilbake med det. Det at Sarepta besøker de «små» plassene blir lagt merke til. Denne gangen hadde vi fire møter etter hverandre på et bedehus som ikke har mye møtevirksomhet normalt. Ønsker du møtevirksomhet i din bygd eller din bydel så skal du ikke være redd for å ta kontakt med oss.

Vi ønsker gjerne lenger møteserier, Vi ser at sammenhengende møtevirksomhet der hovedfokuset er forkynnelsen av Guds Ord, leder mennesker til Jesus Kristus. Hjertejorda til oss vestlige er ofte så hardtrampa av vårt «jag» at det trengs tid til pløying-, harving- og såingsarbeidet. Hardtrampa hjertejord trenger å vendes. Det er Herren og Guds Ords arbeid med oss i det daglige ved DHÅ. Sammenhengende møtevirksomhet har opp igjennom årene vist seg tjenlig til å skape nytt liv og styrke det som er skapt..

IMG_0458IMG_0471