Du er innbudt!

Sarepta ønsker å legge til rette for møter på steder der det er liten møtevirksomhet. I dag starter vi med en liten møteserie på Skotten bedehus i Fræna. Lapper er lagt i postkassene og mange ble innbudt til møtene da de kom til den lokale butikken.

Per Bjørnar og Hans ble godt mottatt på coop prix butikken på Farstad. De kokte kaffe til oss og kom med småkaker 🙂
Vi fikk lov til å stå der i inngangspartiet for å invitere folk til møtene på Skotten bedehus som starter i kveld. Innbydelseslapper ble lagt i mange postkasser, men kan du også be til Gud for disse møtene og denne bygda!

IMG_0451IMG_0455

Det er viktig å innby til møtene som vi skal ha på bedehusene rundt om. Enda viktigere er det at folket får høre budskapet om at de er innbudt til Kongesønnens bryllup…..i Himmelen……på den nye jord og at det får greie på hva/hvem som kan lede dem dit.

Jesus sier til ham: Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Joh 14:6
Bedehuset på bildet er Skotten bedehus