Ungsdomsteam i Spania 2016/2017

Mange kjenner på mange spørsmål i møte med ei ukjent fremtid, ikke minst med tanke på utdanningsløp, yrkesvalg og bosted. Midt inn i de mange ubesvarte spørsmål er det en Gud som kaller på vår oppmerksomhet og sier: ”Spør meg om de kommende ting! La meg dra omsorg for mine barn og for mine henders verk” (Jesaja 45:11).

Sarepta er fortsatt i en oppstartsfase med tanke på arbeidet i Spania. Vi er overbevist om at bevisste ungdommer som er glad i Jesus, vil kunne være en kjemperessurs inn i arbeidet med å nå mennesker med evangeliet. Vi håper derfor at det kunne legge seg til rette med ungdomsteam i Spania også fra høsten av.

Dette året har vi seks ungdommer som bor og studerer i Malaga. To av dem studerer på en norsk høyskole hvor all undervisning foregår på norsk. De andre har valgt nettbaserte studier. Tre studerer spansk, og den siste tar årsstudium i kristendom på Fjellhaug. Samtidig har de hatt et sterkt ønske om å få være et levende vitne for Jesus i sin hverdag. Våren nærmer seg og flere av dem opplever nok at det skal bli vanskelig å forlate Spania.

Det spanske folk er et travelt folk som ofte lever et forholdsvis tettpakket liv. Vi tror likevel at det finnes fantastiske muligheter for å knytte kontakter inn mot både spanjoler, sør-amerikanere, nordafrikanere og fastboende nordmenn (mange av de norske er eldre og ofte ensomme mennesker). I Spania lever folk langt mindre bak lukkede dører enn vi gjør i Norge. Folk møtes ute, og gatene er fulle av folk til langt på kveld. Samtidig er det et voldsomt behov for evangeliet i Spania. Av landets drøyt åtte tusen kommuner finnes det ikke en eneste evangelisk kirke i syv og et halvt tusen av disse.

Vi er opptatt av at den enkelte i et ungdomsteam skal få bruke sine interesser på en naturlig måte inn i et relasjonsbyggende arbeid. Vi tror det vil skape naturlige møteplasser hvor ungdom kan få sette dype spor etter seg. Og få bety enormt mye for enkeltmennesker som Gud vil sende i deres vei. Samtidig ønsker vi å legge til rette for et engasjement inn i et lokalt evangelisk arbeid, og muligheten for å bli med rundt på enkelte møtehelger i løpet av året.

Det finnes et vell av muligheter for å studere nettbasert i Norge og være bosatt i Spania.

Sjekk f.eks. en side som

http://www.studenttorget.no/index.php?show=4623&expand=3796%2C3930%2C3929%2C4623&artikkelid=490

Mange av de nettbaserte studiene gir og rett til støtte fra Statens Lånekasse.

Ta kontakt på post@misarepta.no, dersom du skulle ønske ytterligere informasjon om en evt. teamtjeneste i Spania.

Formell søknadsfrist er satt til 1. mai 2016.

Jan-Tore Olsen