En tirsdagskveld i teamhuset

På tirsdagskveldene har Sareptas team i Málaga vanligvis bibelgruppe/husmøte. Det er viktig å ha regelmessige samlinger om Guds Ord, på et språk som vi alle forstår, selv om vi bare er en liten gruppe som samles.

Ungdommene som dette år utgjør Sareptas team i Málaga har hver sin hverdag. Først og fremst er har de fokus på sine forskjellige studier. Likevel er det noen samlingspunkt for teamet. De fleste dagene i uken samles teamet rundt middagsbordet. Det er koseligere å spise i lag enn hver for seg. Hvert medlem i teamet har sin «matdag».

Men minst like viktig er det å samles regelmessig om den åndelige maten. På tirsdagskveldene er det bibelgruppe/husmøte i teamhuset. Utover teamet deltar også en norsk familie som bor i området, og som vi har fått kontakt med via en liten evangelisk kirke. Annenhver gang samles vi til bibelgruppe om et avsnitt fra Romerbrevet, og annenhver gang er det husmøte med videopreken via internett etterfulgt av samtale.

Denne kvelden (bildet) hadde vi til og med besøk fra Norge. Program for kvelden var en preken av H. E. Nissen, som har skrevet andaktsboken som Sarepta har vært med å få oversatt til spansk. Det var en sterk preken som talte til oss som lyttet – prekenen var den siste Nissen hadde innen han døde i januar. Herren svever som ørnen over sine og bærer dem på sine vinger (5. Mos. 32, 11). Et godt bilde på Herrens omsorg når en føler at en er i fritt fall. Prekenen kan høres her:

https://www.youtube.com/watch?v=04InCz54xJE&feature=youtu.be

Asger Refslund-Nørgaard