Møtehelg på Hjellvik

Bibeltimer, familiemøte, møte på aldershjemmet og fellesmøte for ungdomslaget «Unge kristne» og den «vanlige» bedehusforsamlingen, gjorde at møtehelga på Hjellvik bedehus ble allsidig og spennende.

Etter å ha vært på møtereis fra Orre og Frafjord i Rogaland, via Øystese i Hardanger, endte vi opp på Hjellvik bedehus på Osterøy. Der ble det en variert og intens møtehelg. Tilhørerne denne helga var fra noen måneder gamle til ca. 100 år!

Lørdags kveld er normalt «Unge Kristne» sin kveld på bedehuset, men det ble gjort en vri i anledning at Sarepta gjestet øya. Starten på kvelden var et møte der alle generasjoner satte seg ned for å høre forkynnelse sammen. Dette var fint, godt og viktig. Etterpå overtok Unge Kristne med salg av mat og sosialt fellesskap i kjelleren.

Søndag kl. 11.00 hadde vi familiemøte. Denne søndagen var barna med på hele møtet. Ofte er det søndagsskole samtidig med talen. Da kommer det som regel flere mennesker til søndagssamlingen, men det er godt at alle av og til kan sitte ned sammen og høre fra Guds Ord.

Sarepta kommer gjerne til din bygd eller by for å holde møter! Vi ønsker å besøke steder som har lite møter fra før…… så ikke tenk på at dere er få og bedehusforsamlingen er liten. Vi kan også holde husmøter. Ta kontakt med oss! Vi har et hovedfokus på å være med å skape møteplasser mellom Guds Ord og mennesker.