Hjemme hos Herren

Hans Erik Nissen ble hentet hjem til Jesus Kristus på ettermiddagen den 27. januar 2016 .

Da nyheten kom til mitt hus, slo en sangstrofe ned i meg: «Hvem vil meg fordømme? Jesu blodestrømme, Senker jeg meg i. Gud for alle riker, Dømmer selv og sier: Denne han er fri! Han er tod i Jesu blod, Satan synd og død må rømme, Hvem vil meg fordømme?».

Hans Erik Nissen ledet mennesker inn til fristaden Kristus. En fristad i livet, i døden og for evigheten. Hans skrifter og hans taler som ligger ute på nettet, vil fortsette med å lede mennesker til Kristus.

Våre tanker går til Hans Erik Nissen sine nærmeste og vi vil omslutte dem i forbønn i denne tid. Sammen med takk til Gud kjenner vi også på at det er rett å takke hans familie. Det er ingen selvfølge å få lov til å reise ut med Guds Ord gjennom et langt liv.

Kom i hu deres veiledere, de som har talt Guds ord til dere! Legg merke til den utgang deres livsferd fikk, og følg etter dem i deres tro. Heb 13:7

Andaktsboken «Ett er nødvendig»

– er nå også oversatt til spansk og trykket opp i mange tusen eksemplarer. Den deles ut gratis i Spania og i flere land i Sør-Amerika. Når Sarepta blir enda bedre etablert i Spania, håper vi på å kunne få dele ut tusenvis av eksemplarer av andaktsboken til Hans Erik Nissen. Tenk om denne boken kunne bli «vanlig» i dette folket som så sårt trenger en evangelisk røst og trøst inn i sine liv.

Vi vet ikke hvor mange arbeidsdager vi får heretter. Om Herren gir tid og arbeidskrefter, om Herren gir oss mange ungdommer som kan gå ut på gater og streder i Spania og dele ut andaktsboken, ja, så er vårt mål å kunne dele ut 10.000 eksemplarer i året fremover. Vi tror og vet at denne andaktsboken har et budskap som leder mennesker til «kilden med det Levende vann».

Tallet 10.000 er helt urealistisk! Det er helt umulig å tenke at man skal kunne dele ut så mange gratiseksemplar av «Sólo una cosa es necesaria». Derfor legger vi dette i Herrens hånd………Han som ingenting er umulig for! Vi ber om at Hans vilje må skje.

Ett er nødvendig

One thought on “Hjemme hos Herren

  1. Tilbaketråkk: Himmelen – Sarepta

Comments are closed.